Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên

Thảo luận trong 'Đọc Truyện' bắt đầu bởi nguyen201089, 13/4/18.

 1. nguyen201089 New Member

  Dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lã Bố

  Lúc ấy Tào Tháo nói với Hà Tiến rằng:

  - Cái vạ hoạn quan, đời nào cũng có, nên vua chúa các đời không nên trao quyền bính và tin dùng chúng để chúng hoành hành như ngày nay. Bây giờ muốn trị tội chúng tưởng chỉ nên giết mấy đứa đầu đảng. Như vậy chỉ cần một kẻ coi ngục cũng đủ, hà tất phải triệu quân ngoài vào. Nếu muốn giết cả bọn chúng, cơ mưu tránh sao khỏi tiết lộ, tôi chắc công việc sẽ hỏng.

  Hà Tiến tức giận mà rằng:

  - Mạnh Đức cũng hai lòng sao?

  Tháo lui ra ngoài nói:

  - Làm loạn thiên hạ tất là Hà Tiến!

  Tiến không nghe lời Tháo, mật sai người đem chiếu chỉ đi gấp đến các trận triệu quân vào kinh đô.

  Nói về quan tiền tướng quân, tước Ngao Hương hầu sung chức thứ sử Tây Lương là Đổng Trác, trước vì đánh giặc Khăn Vàng bị thua, triều đình đã toan trị tội, bởi có đút lót cho mười tên hoạn quan nên không can gì. Sau lại khéo kết giao với bọn quyền quý trong triều, làm đến chức lớn, thống lĩnh hai mươi vạn quân Tây Lương, vẫn có lòng phản nghịch. Bây giờ tiếp được chỉ triệu vào kinh, trong lòng hớn hở, liền điểm binh lục tục khởi hành, sai con rể là trung lang tướng Ngưu Phụ đóng giữ Thiểm Tây, hắn tự đem bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù dẫn quân đến Lạc Dương. Trác lại có người rể nữa, vừa là mưu sĩ cho hắn, tên là Lý Nho. Nho bảo Trác rằng:

  - Nay tuy phụng chỉ vào kinh, biết đâu trong đó chẳng có nhiều điều ám muội? Chi bằng trước hãy sai người dâng biểu, cho danh nghĩa rõ ràng, mới có thể mưu toan việc lớn được.

  Trác cả mừng, bèn sai thảo biểu dâng vào kinh trước.

  Biểu rằng:

  “Thiết tưởng thiên hạ đến nỗi loạn mãi thế này, đều bởi bọn hoạn quan Trương Nhượng khinh nhờn phép nước. Tôi nghĩ muốn cho nồi nước sôi khỏi dài ra ngoài cần phải rút bớt củi; mổ cái nhọt có chịu đau một lúc, mới khỏi nọc độc trong mình. Tôi xin bạo dạn gióng trống khua chuông, dẫn quân vào Lạc Dương, để giết bọn Nhượng; được như thế thì xã tắc may lắm, thiên hạ may lắm!”

  Hà Tiến đem tờ biểu đưa các quan xem. Có quan thi ngự sử Trịnh Thái can rằng:

  - Đổng Trác là giống sài lang, để hắn vào kinh, hắn sẽ ăn thịt người.

  Tiến nói:

  - Anh đa nghi như thế, mưu việc lớn sao được?

  Lư Thực cũng can rằng:

  - Tôi vốn biết Đổng Trác là đứa mặt người dạ thú, hễ để cho hắn vào chốn cấm đình, tất sinh tai vạ. Chi bằng ngăn cản đừng cho hắn vào là hơn.

  Tiến cũng không nghe.

  Trịnh Thái, Lư Thực đều bỏ quan mà đi. Các quan đại thần trong triều cũng bỏ đi quá nửa.

  Tiến sai người đón Đổng Trác ở Thăng Trì, Trác đóng quân lại, không tiến vội.

  Bọn Trương Nhượng được tin quân ngoài kéo vào cùng bàn nhau rằng:

  - Đó là mưu của Hà Tiến, nếu chúng ta không hạ thủ trước, sẽ chết cả họ.

  Bèn mai phục năm mươi tên đao phủ ở mé trong cửa Gia Đức, cung Trường Lạc, rồi vào tâu Hà thái hậu rằng:

  - Nay đại tướng quân giả làm chiếu chỉ, triệu quân ngoại trấn vào kinh, định giết cả bọn chúng tôi, xin mẫu hậu rủ lòng thương cứu cho.

  Thái hậu nói:

  - Các ngươi nên đến dinh đại tướng quân mà tạ tội.

  Nhượng nói:

  - Tâu mẫu hậu, nếu chúng tôi đến tướng phủ, tất là thịt nát xương tan, còn sống sao được. Xin mẫu hậu tuyên triệu đại tướng quân vào cung mà dụ bảo cho. Nếu mẫu hậu không chút thương tình, thì chúng tôi xin chết ngay ở trước mặt mẫu hậu.

  Thái hậu bèn giáng chỉ triệu Tiến vào.

  Tiến tiếp chỉ, toan đi ngay.

  Trần Lâm can rằng:

  - Tờ chiếu này tất là mưu mô của mấy tên hoạn quan, ông không nên đi, nếu đi tất có vạ lớn.

  Tiến nói:

  - Thái hậu triệu ta, làm gì có tai vạ?

  Viên Thiệu nói:

  - Bây giờ mưu cơ đã lộ, tướng quân còn muốn vào cung hay sao?

  Tào Tháo nói:

  - Không gì bằng triệu ngay mười đứa hoạn quan ra đây đã, rồi hãy vào!

  Tiến cười nói:

  - Đó là kiến thức của trẻ con. Hiện quyền bính thiên hạ ở trong tay ta, mấy đứa hoạn quan dám làm gì nổi!

  Thiệu nói:

  - Nay ông định vào cung, chúng tôi xin đem quân hộ vệ để phòng sự bất trắc.

  Viên Thiệu, Tào Tháo mỗi người kén năm trăm quân giao cho em Viên Thiệu là Viên Thuật thống lĩnh. Viên Thiệu nai nịt đâu đấy, dẫn quân dân ở mé ngoài cửa Thanh Toả, Thiệu cùng Tháo đeo gươm đi kèm, hộ vệ Hà Tiến.

  Tiến đi đến trước cửa cung Trường Lạc, hoàng môn quan truyền chỉ rằng: “Thái hậu chỉ vời một mình đại tướng quân vào thôi, còn người khác đều không được vào”. Thành ra bọn Viên Thiệu, Tào Tháo đều phải đứng ngoài cả. Một mình Tiến ngang nhiên vào cung. Vừa đi đến cửa Gia Đức bọn Trương Nhượng quát mắng Tiến rằng:
  theo: bay5s.com
 2. xzvhdghgdh

  xzvhdghgdh Member

  BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

  Cho thuê căn hộ tại quận 2
  Bán căn hộ tại quận 2
  Cho thuê/ bán căn hộ Masteri, căn hộ GEM riverside

  LIÊN HỆ:

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN RIVERVIEW
  45A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Email: bdsriverview @ gmail. com
  Điện thoại : 091 888 26 22

  Website: chothuecanhoquan2.vn
 3. muazuicom22

  muazuicom22 Member

  Chỉ 200đ/tin -> 100k dc 500 tin, 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )

  1. Quy trình làm việc
  -> Bạn gửi nội dung cần đăng cho chúng tôi qua: Zalo/ Viber 0934 150 770 / Zallo 0978 106 552 / Email hohoanganh20588@gmail.com


  -> Nội dung bao gồm thông tin bạn muốn rao quảng cáo: nội dung giới thiệu, hình ảnh, link sản phẩm, thông tin liên hệ của bạn ... cố gắng sắp xếp nội dung đăng cho dễ nhìn dễ đọc trước khi gửi qua chúng tôi, hoặc nếu thông tin cần đăng chưa đầy đủ thì chúng tôi sẽ soạn lại dùm bạn


  -> Chọn gói rao vặt bên dưới và chuyển khoản thanh toán trước vào tài khoản của ThietKeWebChuyen.Com:

  Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
  Chủ tk : Hồ Hòang Anh
  Số tk : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)
  .
  DongABank- Chi nhánh Tp.HCM
  Chủ tk : Hồ Hòang Anh
  Số tk : 010.956.4403
  .
  Vietcombank-Chi Nhánh Tp.HCM
  Chủ tk: Hồ Hòang Anh
  Số tk: 007.1000.957.266.
  .
  ( Nội dung chuyển tiền chỉ cần ghi số điện thoại hoặc tên web )


  -> Tin sẽ đăng và bạn sẽ nhận được file báo cáo tương ứng với thời gian ghi trên gói đăng tin bạn chọn. DANH SÁCH WEBSITE ĐĂNG TIN LÀ DANH SÁCH CHÚNG TÔI CÓ SẴN, KHÔNG NHẬN ĐĂNG THEO WEBSITE YÊU CẦU BÊN NGOÀI CỦA QUÝ KHÁCH


  Chi phí: 200đ/tin, tương ứng

  Gói 1: 1000 tin giá 200,000đ, gửi báo cáo sau 1 ngày

  Gói 2: 2500 tin giá 500,000đ, gửi báo cáo sau 2-3 ngày

  Gói 3: 5000 tin giá 1,000,000đ, gửi báo cáo sau 5-7 ngày, tặng miện phí thêm 500 tin

  Gói 4: 15.000 tin giá 3,000,000đ, gửi báo cáo sau 15-17 ngày, tặng miễn phí thêm 2,000 tin

  Liên hệ: ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588 @ gmail .com
  2-3 ngà

Chia sẻ trang này